اجتماعات درختی زاگرس

در محل هايي که تيپ هاي جنگلي آميخته گونه ويول با ديگر گونه هاي بلوط وجود داشت داراي بيشترين تنوع گونه اي در لايه علفي، درختچه اي و درختي بوده و

ادامه مطلب

خرد زیستگاه و راش

باتوجه به اینکه خردزیستگاه های موجود بر درختان بستر مهم در تنوع زیستی شناخته می شوند, شناخت هریک از این خردزیستگاه ها در اکوسیستم های جنگلی مهم

ادامه مطلب