بازار سهام و بورس در مدار صعودی باقی می‌ماند؟‌

به‌طوری‌که رکوردی تاریخی در خالص خرید حقیقی‌های بورس در معاملات دیروز تجربه شد. نکته جالب توجه آنکه با کاهش محدودیت‌های نوسان، ارزش معاملات نیز

ادامه مطلب