سيستم اطلاعات مديريت(MIS)

تعريف سيستم اطلاعات مديريت(MIS) پردیس فناوری کیش_ طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_ گروه مدیریت و گروه مهندسی و صنعتی سيستمي است كه جمع آوري،

ادامه مطلب

بازار سهام و بورس در مدار صعودی باقی می‌ماند؟‌

به‌طوری‌که رکوردی تاریخی در خالص خرید حقیقی‌های بورس در معاملات دیروز تجربه شد. نکته جالب توجه آنکه با کاهش محدودیت‌های نوسان، ارزش معاملات نیز

ادامه مطلب

اصول مدیریت چیست؟

ایجاد محیطی مناسب و موثر برای کسانی که برای دستیابی به اهداف سازمان سخت تلاش می کنند. مدیریت یعنی بکار گرفتن هماهنگ علم و هنر در راستای رسیدن به

ادامه مطلب

توسعه پایدار چیست؟

توسعه پایدار یک مفهوم پیچیده است که جنبه هبای مختلفی را در بر میگیرد در پایداری سه جنبه اقتصادی زیست محیطی و اجتماعی با هم در تعامل هستند.

ادامه مطلب