وجوه نقد و انواع آن

وجوه نقد و انواع آن پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی بدون وجه نقد، تداوم فعالیت و انجام عملیات اقتصادی برای هیچ مؤسسه ای امکان پذیر نيست.

ادامه مطلب

تفاوت های چک، سفته و برات

تفاوت های چک، سفته و برات پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی با وجود این که چک، سفته و برات هر سه از اسناد تجاری هستند، هر کدام ویژگی های

ادامه مطلب

چک-سفته-برات

چک-سفته-برات پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی چک: به موجب مادۀ ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته اي است که به موجب آن صادر کننده، وجوهي را که در

ادامه مطلب

مفهوم اسناد تجاری

مفهوم اسناد تجاری پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی اسناد تجاري در معناي وسيع كلمه شامل تعداد زيادي از اوراق بهادار است كه روزانه در

ادامه مطلب

ماهیت ماندۀ حساب ها

ماهیت ماندۀ حساب ها پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی حساب های هر مؤسسه را مي توان به دو گروه کلی طبقه بندی کرد. یک گروه حسا بهای سود و

ادامه مطلب

صورت های مالی چیست؟

صورت های مالی چیست؟ پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی صورت هاي مالي مهم ترين محصول سيستم اطلاعاتي حسابداري است و تهيۀ آن يكي از اصلي ترين

ادامه مطلب