راه حل مشكلات جمعیت مستلزم آزادی بیشتر است، نه كمتر

مقدمه: براساس برآورد «مایكل تودارو» تعداد انسان در طول دو میلیون سال كه از عمر او بر روی كره زمین می گذرد بسیار اندك بوده است. زمانی كه بشر به

ادامه مطلب

۵ پیشنهاد برای رفع مشکل ترافیک تهران

مقدمه: معضل ترافیک تهران موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که مسوولان و کارشناسان مختلف درباره آن صحبت می‌کنند و راهکار ارائه می‌دهند. راهکارهایی که یا

ادامه مطلب

ویژگی های زیست محیطی خلیج فارس و جایگاه آن در کنوانسیون های کویت و حقوق بین الملل دریاها

مقدمه: دریاها در مقایسه با خشکی ها اگر چه گستره وسیعی را در برمی گیرند اما دارای شکنندگی بیشتری به لحاظ زیستی هستند. به دلیل ماهیت فیزیکی آب،

ادامه مطلب