بازی آموزش محیط زیست۲

کودکان کار هایی را که برای انجام آن‌ها ازنظر فیزیکی توانایی دارند، بدون کمک دیگران هم یاد می‌گیرند. وقتی کودکان به کمک دیگران برای انجام کارهای

ادامه مطلب

آلودگی بصری

آلودگی بصری به عنوان زیر شاخه ای از آلودگی ها در حوزه ی محیط زیست است. آلودگی بصری عبارتست از هر گونه آلودگی که در مرتبه ی اول چشم انسان را بیازارد.

ادامه مطلب