تفاهم نامه همکاری بین موسسه پرسپولیس و پردیس فناوری کیش

به نقل از روابط عمومی پردیس فناوری کیش ؛ تفاهم نامه همکاری بین موسسه آموزشی و پژوهشی پرسپولیس وابسته به باشگاه پرسپولیس و پردیس فناوی کیش منعقد

ادامه مطلب

تبریک روز پرستار و بهترین کشور برای شغل پرستاری

پرستاری یکی از پرارزش ترین شغلهایی است که می توانید در نظر داشته باشید، شما از طریق این شغل قادر به مراقبت از افرادی هستید که به شدت به کمک شما

ادامه مطلب