انواع آلودگی هوا

آلودگی هوا به وجود هر ماده ای در هوا که میتواند برای انسان یا محیط او مضر باشد اطلاق می گردد به طور کلی می توان آلودگی هایی را که در هوا وجود

ادامه مطلب