مدیریت هزینه در سازمان

مدیریت هزینه چیست؟

مدیریت هزینه، فرایند برنامه ریزی و کنترل بودجه کسب و کار است. مدیریت هزینه، نوعی حسابداری مدیریتی است که از طریق کاهش دادن احتمال اضافه شدن بوجه، هزینه ها را پیش بینی کند. بسیاری از کسب و کارها از برنامه های مدیریت هزینه برای پروژ های خاص و مدلهای کلی کسب و کار  بهره میگیرند.

مدیریت هزینه، به شناسایی، جمع آوری، طبقه بندی و اختصاص اطلاعاتی کمک می کند که در برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری برای حفظ محدوده مطلوب هزینه ها استفاده میشوند. در این مبحث، به سر فصل های مدیریت هزینه چیست، تکنیک های مدیریت هزینه، مزیت های مدیریت هزینه، مدیریت هزینه پروژه، اهداف مدیریت پروژه، مدیریت هزینه در حسابداری و کتابهای دوره مدیریت هزینه پرداخته می شود.

 

 

مدیریت هزینه  پروژه  

بسیاری از شرکت ها، از برنامه های مدیریت هزینه برای پروژه های خاص و همچنین مدل کسب و کار بهره میگیرند. معمولا هنگامی که پروژه در مرحله برنامه ریزی است، هزینه های مربوط به آن و هزینه های مورد انتظار محاسبه می شوند. در طول پروژه، تمام هزینه ها ثبت ، نظارت و بررسی می شوند تا اطمینان حاصل شود که آنها در راستای برنامه مدیریت هزینه هستند. پس از اتمام پروژه، هزینه های پیش بینی شده و هزینه های واقعی را می توان مقایسه و تجزیه و تحلیل کرد که اینکار به پیش بینی مدیریت هزینه های آینده کمک خواهد کرد.

مزیت مدیریت هزینه قبل از پروژه،  ممانعت از هدر فتن بودجه و ارزیابی کم هزینه ها است. اغلب، پروژه ای که به خوبی تعریف شده باشد، موجب مدیریت مناسب و موثر هزینه ها شده و در نتیجه پروژه سودآور میشود. علاوه بر این، با استفاده از مدیریت هزینه، هزینه های پیش بینی نشده نیز به خوبی کنترل و مدیریت خواهند شد.

عوال موثر بر مدیریت هزینه شامل:

رشد تکنولوژی اطلاعات

رقابت های داخلی کلی و جهانی

رشد بخش های تولیدی و خدماتی

  دلایل بررسی مدیریت هزینه

دلایل بررسی مدیریت هزینه قبل از شروع هر پروژه

یکی از دلایل بررسی مدیریت هزینه قبل از شروع هر پروژه ، جلوگیری از هر گونه اختصاص بودجه و هزینه بیش از حد، کاهش هزینه ها و یا کم کردن پیش بینی هزینه ها ست. معمولا پروژه ای که کاملا مشخص باشد، به تسهیل مدیریت هزینه ها کمک کرده و پروژه را برای ذینفان سودآور میکند. علاو بر این، از طریق مدیریت هزینه، میتوان به بررسی  هزینه های غیر منتظره نیز پرداخت.

برخی از سازمان ها از برنامه های مدیریت هزینه برای پروژه های خاص یا مدل کلی کسب و کار استفاده می کنند زیرا فقدان مدیریت هزینه می تواند تا حد زیادی سود و فرآیندهای کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهد. برای جلوگیری از چنین وقایعی، آموزش مدیریت هزینه به کارآیی سرمایه گذاری برای افزایش بازده سرمایه گذاری کمک می کند. بنابراین، کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که کارکنان دارای مهارت های لازم برای ایجاد طرح مدیریت هزینه مناسب هستند.

مدیریت هزینه در حسابداری

مدیریت هزینه در حسابداری، نوعی مدیریت حسابداری است که به صاحبان کسب وکار کمک می کند تا میزان هزینه های خاص و عمومی پروژه را تعیین کنند . هدف از این حسابداری، جلوگیری از مصرف بیش از اندازه بودجه  و صرفه جویی در بودجه است. مدیریت هزینه در حسابداری، در دوره مدیریت هزینه ای که مجموعه آموزش مجازی پارس ارائه کرده، موجود است.

تکنیک های مدیریت هزینه  

مهمترین مساله در هر کسب وکار، مدیریت هزینه است. بنابراین، مدیران باید از تکنیک های خاصی برای کنترل حد و مرز تعیین شده برای هزینه استفاده کنند.  این تکنیک ها عبارتند از :

سرمایه گذاری در تکنولوژی: این شیوه موجب ساده سازی فرایند کسب و کار، کسب حداکثر استاندارد، بازده بالا و مطلوب نگه داشتن تعداد کارکنان میشود.

مدیریت زمان: این فاکتور برای صاحبان کسب و کار از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین ، صاحبان کسب و کار باید کارکنان را در مورد ارزش زمان و کارآیی و اثر بخشی آن در مدیریت هزینه توجیه کنند. مدیریت موجودی: یکی از هزینه های عمده و همچنین روش های تولید درآمد، مدیریت موجودی است. در ابتدا، فرد مسئول انبار موجودی باید پیش نیازهای موجودی یعنی کیفیت موجودی که باید ذخیره شود را بررسی کند تا متوجه پیش نیازهای کسب و کار شده و از انباشتگی بیش از اندازه موجودی جلوگیری کند.

مفهوم به روز شده بازار: در مدیریت هزینه، به روز شدن با روند بازار بسیار حائز اهمیت است. از این رو، مدیران باید، با فروشندگان در ارتباط بوده و از قوانین جدید قراردادها و تغییراتی که اخیرا در روند قیمت گذاری اتفاق افتاده است ، مطلع باشند.

کنترل تعداد کارکنان: یکی دیگر از عوامل مهم در مدیریت هزینه، هزینه کارکنان است. اگرچه کارکنان ، دارایی و ستو ن های شرکت محسوب میشوند، اما حفظ آنها نیز هزینه هایی برای شرکت در بر دارد. دوره مدیریت هزینه ای که در مجموعه آموزش مجازی پارس ارائه میشود، شما را با این تکنیک هی موثر آشنا می کند.

مزیت های دوره مدیریت هزینه

مزیت های دوره مدیریت هزینه عبارتند از :

توانایی پیش بینی هزینه های فعلی  و هزینه های آینده پروژه

ثبت و تعیین رکورد مشخص از تمام هزینه های پیش بینی شده

کمک به کنترل هزینه های پروژه خاصتوانایی تعیین و تایید هزینه ها قبل از پروژه و توانایی کنترل هزینه های پروژه

تحت کنترل درآوردن بودجه کلی برای اجرا ی ساختار مدیریت هزینه در کسب و کار

پیش بینی هزینه های آینده و درآمدهای مورد انتظار

کمک به تجزیه و تحلیل روند بلند مدت کسب و کار

انجام اقداماتی ضروری برای اطمینان از اینکه هدف منابع، دستیابی به هدف باشد

کمک به تجزیه و تحلیل موقعیت کسب و کار مقایسه هزینه واقعی با بودجه برای بررسی اینکه هزینه ها بیشتر از انتظار نباشد

مدیریت هزینه استراتژیک

مدیریت هزینه استراتژیک، اجرای تکنیک های مدیریت هزینه به روشی است که همزمان جایگاه استراتژیک شرکت را تغییر داده و هزینه ها را کاهش میدهد. شیوه ها ی مدیریت هزینه استراتژیک ، در شرکت های خدماتی، تولیدی و غیرانتفاعی قابل اجرا و استفاده هستند.

کتاب های دوره مدیریت هزینه

از جمله کتاب های ترجهه شده موجود برای دوره مدیریت هزینه میتوان به مدیریت هزینه و ریسک در پروژه ها، مدیریت هزینه ها، مدیریت خانواده و هزینه ها و مدیریت هزینه های عمومی  اشاره کرد.

 مدیریت موثر هزینه

مدیریت موثر هزینه، شامل مدیریت انواع هزینه در بخش های مختلف میشود. بنابراین، تشخیص این هزینه ها و دانش و آگاهی از نحوه هزینه کردن حائز اهمیت است. این موضوع به مدیران هزینه کمک می کند تا هزینه ها را بهتر تجزیه و تحلیل کنند. هزینه های موجود در بحث مدیریت هزینه شامل :

هزینه های مستقیم: هزینه هایی هستند که به پروژه مرتبط بوده و به مدیر پروژه وابسته هستند . مثال این هزینه ها ، پیمانکاریست که برای پروژه سخت افزار ارائه می کند.

هزینه های خدمات : هزینه هایی هستند که به طور خاص به پروژه مرتبط نیستند اما میتوان آنها را به پروژه مرتبط کرد و بر اساس مصرف و استفاده تعیین میشوند.

هزینه های اجرایی و کلی: هزینه هایی که نمیتوان آنها را به پروژه خاصی نسبت داد اما برای همه فعالیتها مفید و سود مند هستند. مثال این هزینه ها، مدیریت مالی ، ایمنی یا فعالیت های حقوقی است.

انواع مدیریت هزینه

۱٫مدیریت هزینه ای که جایگاه رقابتی شرکت را تثبیت و تقویت میکند. مثال این نوع مدیریت، بیمارستانی است که رویه و شیوه های پذیرش بیمار را تغییر میدهد تا برای بیماران ساده تر و کارآمد تر شود.

۲٫مدیریت هزینه ای که هیچ گونه تاثیری در جایگاه شرکت ندارد. مثال این مدیریت ، شرکت بیمه ای است که تصمیم می گیرد برای کارآمد شدن سیستم پرداخت حساب، آنها را مجددا ارزیابی کند. ۳٫مدیریت هزینه ای که جایگاه شرکت را تغییر داده و آن را تضعیف می کند. مثال این مدیریت، شرکت بزرگ هواپیمایی است که برای مدیریت و فروش بلیط دو جایگاه دارد که هر دو موجب نارضایتی مشتری ها ی شرکت شدند.

کلام آخر:

پردیس فناوری کیش دوره های خود را تحت استانداردهای بین المللی کشور برگزار کرده و تمامی استاندارد ها و سرفصل های تعیین شده از طرف این سازمان را اجرا میکند . فراگیران پس از اتمام دوره می توانند در آزمون دوره شرکت کرده و در صورت قبولی مدرک مربوطه را دریافت کنند . این مدرک با قابلیت ترجمه رسمی (مهر وزارت امورخارجه و قوه قضاییه) امکان استفاده در بخش های دولتی و خصوصی در ایران و خارج از کشور را دارا می باشد .

ارتباط‌‌با‌ما :
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۵۶۹۷۶۲      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : خیابان جمالزاده‌شمالی بعد از بلوار‌کشاورز پلاک ۴۱۴ طبقه ۳ واحد ۵
شبکه‌های‌اجتماعی‌پردیس‌فناوری‌کیش :
سامانه‌آموزش‌مجازی‌رهیاران : www.rahyaranlms.ir 
کانال‌تلگرام kishtech@
 اینستاگرام    rahyaranlms            kishtech.ir
آپارات     kishtech