مهارت‌های ضروری برای مدیریت تقویم

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت :

تنظیم عادت‌ها، برنامه‌های روزمره، قرار ملاقات و جلسه‌ها براساس برنامه‌ی منظم تقویم به افزایش تمرکز و بهره‌وری کمک می‌کند.