زنجیره تامین سبز

پردیس فناوری کیش_ طرح متخصصین صنعت و مدیریت_ گروه مدیریت و گروه محیط زیست و گروه مهندسی صنایع

زنجیره تامین سبز چیست؟

زنجیره تامین سبز که از نظر محیطی پایدار است، به صورت فلسفه سازمانی پدیدار گشت تا به سود شرکت و اهداف سهم بازار بوسیله کاهش ریسک ها و اثرات محیطی دست یابد در حالی که کارایی بوم شناختی (ecological) این سازمان ها و شرکاء آنها  را بهبود می دهد. فشار افزایش یافته از جامعه و مشتریان هوشیار محیطی تولید کنندگان را مجبور ساخته است به طور موثر نگرانی های محیطی به کارکردهای مدیریت خود یکپارچه کنند. ضروری است که کارکردهای مدیریت محیطی سازمانی به کل زنجیره تامین برای دستیابی به یک زنجیره تامین پایدار و حفظ مزیت رقابتی یکپارچه شوند.

 

کارکردهای زنجیره تامین سبز

۱- سبز کردن فرآیند تامین: مدیریت تامین کننده شامل همکاری با تامین کنندگان به منظور حذف بسته بندی و انجام عملیات بازیافت.

۲- تامین سبز مبتنی بر محصول: مدیریت محصولات فرعی ورودی های تامین شده نظیر بسته بندی

۳- زنجیره سبز پیشرفته: رویکردهای فعالانه ای نظیر استفاده از معیار محیطی در تسهیم ریسک، ارزیابی عملکرد خریدار و همکاری مشترک با تامین کنندگان در برنامه های تکنولوژی تمیز.

سبز بودن زنجیره تامین همچنین به وسیله موارد زیر تاثیر می پذیرد:

۱- قابلیت فرآیند برای استفاده از مواد خاص

۲- امکان یکپارچه ساختن اجزاء قابل استفاده مجدد یا قابل تولید مجدد در سیستم (که نیاز به ظرفیت های دمونتاژ دارد)

۳- طراحی برای مینمم کردن اتلاف (انرژی، آب، مواد خام و خروجی های غیرمحصولی)

 

بوم آرایی (Eco-design)

توسعه محصولاتی که پایدارتر و از نظر انرژی کاراتر هستند و از مواد سمی اجتناب می کنند و براحتی برای بازیافت دمونتاژ می شوند. بوم آرایی فرصت هایی را فراهم می سازد که اتلاف را حداقل سازد و کارایی مصرف منابع را از طریق اصلاح در اندازه محصول، طول عمر قابل استفاده و قابلیت بازیافت ویژگی های کاربردی بهبود می بخشد.

لجستیک معکوس بر روی برگشت محصولات و مواد قابل بازیافت و قابل مصرف مجدد به درون زنجیره تامین تمرکز می کند. برای وارد کردن مجدد مواد، اجزاء و محصولات بازیافت شده به درون تولید پایین دستی و و سیستم های توزیع، ضروری است که مواد معکوس و جریان اطلاعات در زنجیره تامین یکپارچه شوند. به علت جریان مواد معکوس، برنامه ریزی تولید سنتی و روش های مدیریت موجودی به طور کاربردی در سیستم های تولید مجدد محدود شده اند. بنابراین لازم است که وجود آیتم های برگشتی که هنوز دوباره تولید نشده اند، آیتم های دوباره تولید شده و آیتم های تولید شده در نظر گرفته شوند.

 

شبکه توزیع و حمل و نقل

شبکه عملیات توزیع و حمل و نقل ویژگی های عملیاتی مهمی هستند که بر زنجیره تامین سبز تاثیر می گذارند. با افزایش سریع تجارت از راه دور، زنجیره های تامین به طور فزاینده ای مسافت های بیشتری را پوشش می دهند و به طور قابل ملاحظه ای مقدار بیشتری انرژی فسیلی برای حمل و نقل مصرف می کنند و دی اکسید کربن بیشتری نسبت به یک دهه قبل از خود خارج می سازند. مدیریت زنجیره تامین سبز می تواند اثر بوم شناختی فعالیت صنعتی را بدون قربانی کردن کیفیت، هزینه، قابلیت اطمینان، عملکرد یا کارایی استفاده از انرژی کاهش دهد. برآورده ساختن مقررات محیطی نه فقط آسیب های بوم شناختی را کاهش می دهد بلکه همچنین منجر به سود اقتصادی کلی هم می شود.