معرفی شغل جامعه شناسی

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی

معرفی شغل جامعه شناسی

وظایف

 • تحلیل و تفسیر اطلاعات برای اطمینان از درک رفتار جوامع انسانی

 • جمع آوری اطلاعات درباره نگرش، ارزش و رفتار افراد درون گروه ها با استفاده از مشاهده، مصاحبه و مرور اسناد

 • فراهم کردن نشریات و گزارش های حاوی یافته های تحقیق

 • برنامه ریزی و اجرای تحقیق برای توسعه و آزمودن نظریات مربوط به مسائل اجتماعی مثل جرم، روابط گروهی، فقر و گذر عمر

 • تدریس جامعه شناسی

دانش

 • جامعه شناسی و مردم شناسی: علم رفتار های بالقوه و نیروی درونی، گرایشات و آثار اجتماعی، مهاجرت های انسانی، نژاد ها، فرهنگ ها و تاریخ و ریشه آنها

 • زبان انگلیسی: دانش ساختار و محتوای زبان انگلیسی شامل معنی و املای کلمات، قواعد ترکیب و گرامر.

 • آموزش و پرورش: دانش اصول و روش های برنامه درسی و طرح آموزشی، آموزش و ساختار فردی و گروهی و اندازه گیری آثار آموزش.

 • ریاضی: علم حساب، جبر، هندسه، حساب دیفرانسیل و انتگرال، آمار و کاربرد های آنها.

 • کامپیوتر و الکترونیک: دانش برد های مدار، پردازنده ها، تراشه ها، تجهیزات الکترونیکی و سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر شامل استفاده و برنامه نویسی.

توانایی ها

 • بیان زبانی: توانایی مخابره کردن و ایده ها در گفتار به گونه ای که افراد متوجه شوند.

 • درک نوشتاری: توانایی خواندن و درک ایده ها و اطلاعات از میان مطالب نوشتاری

 • درک زبانی: توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده ها از جملاتی که بیان می شود

 • بیان نوشتاری: توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها در نوشتار به طوری که برای دیگران قابل درک باشد

 • استدلال قیاسی: توانایی اعمال قواعد کلی بر مسائل خاص برای تولید پاسخ های معنی دار.

معرفی شغل جامعه شناسی

چه کارهایی انجام می دهند؟

 • تحلیل اطلاعات: شناسایی اصول، علت ها یا حقایق اساسی اطلاعات با شکستن اطلاعات به بخش های مجزا.

 • گردآوری اطلاعات: مشاهده، دریافت و کسب اطلاعات از تمام منابع مربوطه.

 • تعامل با کامپوتر ها: استفاده از کامپوترها و سیستم های کامپیوتری (نرم افزار و سخت افزار) برای برنامه ریزی، برنامه نویسی، تنظیم دستورالعمل، ورود اطلاعات یا پردازش اطلاعات.

 • تفسیر معانی اطلاعات برای دیگران: ترجمه و توضیح اطلاعات و طرز استفاده از آنها.

 • به روز رسانی و استفاده از اطلاعات مربوط: به روز بودن و استفاده از دانش جدید در کار.

این شغل مناسب چه شخصیت هایی است؟

 •  جستجوگر: مشاغل جستجوگر اغلب درگیر ایده ها هستند و تفکر زیادی را می طلبند. این مشاغل می توانند شامل جستجو ذهنی برای کشف حقایق و حل مسائل باشند.

 • هنری: مشاغل هنری اغلب درگیر کار با شکل ها، طرح ها و الگوها هستند. این مشاغل اغلب نیازمند خودشکوفایی اند و کار می تواند بدون دنبال کردن یک قانون مشخص انجام شود.

 • اجتماعی: مشاغل اجتماعی اغلب درگیر کار، ارتباط و آموزش دیگران است. این مشاغل اغلب شامل کمک و ارائه خدمت به دیگران است.

این شغل چگونه موجب رضایت شاغل می شود؟

 • موفقیت: این شغل برای افراد نتیجه محور مناسب است و به افراد اجازه می دهد تا از قویترین توانایی های خود استفاده کنند.

 • استقلال: به کارکنان اجازه داده می شود تا به تنهایی کار کنند و تصمیم بگیرند. نیازهای مشابه عبارتند از خلاقیت و مسئولیت

 • تصدیق: افراد اغلب در این شغل پیشرفت، پتانسیل رهبری و پرستیژ را ارزشمند می دانند. نیازهای مشابه، پیشرفت، قدرت، و موقعیت اجتماعی اند.

دروس دوره دانشگاه

 • دروس پایه: مبانی جامعه شناسی، مبانی جمعیت شناسی، مبانی روانشناسی، ریاضیات پایه، مبانی فلسفه، مبانی مردم شناسی، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، اصول علم سیاست، آمار مقدماتی، روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت، اصول علم اقتصاد، آمار در علوم اجتماعی، تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام، روانشناسی اجتماعی، زبان تخصصی

 • دروس اصلی: نظریه های جامعه شناسی، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، کاربرد رایانه در علوم اجتماعی، تغییرات اجتماعی، جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی، اقتصاد ایران، انسانشناسی فرهنگی

 • دروس تخصصی: جامعه شناسی روستایی، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، جامعه شناسی خانواده، جامعه شناسی شهری، تکنیک های خاص تحقیق، جامعه شناسی ارتباط جمعی، جامعه شناسی سازمان ها، جامعه شناسی توسعه، جامعه شناسی دین، جامعه شناسی سیاسی، مسائل اجتماعی ایران، جامعه شناسی قشرها و نابرابری اجتماعی، جامعه شناسی صنعتی، جامعه شناسی انقلاب.

مشاغل مرتبط

 • انسانشناس

 • جغرافی دان

 • کارشناس علوم سیاسی

 • معلم علوم سیاسی

 • معلم جامعه شناسی