part 2-آسیب های سازند formation damage

http://kishindustry.com/

در پارت قبل درباره اسیبهای سازند نوشتیم در این پارت انواع scale و راههای برطرف کردن آنها آورده شده است.

معمولا نزدیک فضای مشبک وtubing چاه scaleبیشتری یافت میشود.

  • کلیست یاکربنات کلسیم : که با خروج گاز CO2 و افزایش PH محلول رسوب می کند. این گونه رسوبات با اسید کلریدریک (HCl )بر طرف می شوند.
  • گچ : که رایج ترین سولفات در صنعت نفت می باشد و با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA )بر طرف می شود .
  •  رسوبات آهن : که شامل کربنات آهن و نیز سولفید آهن می باشد و به سختی قابل زدودن است. این رسوبات بیشتر در چاه هایی که زمینه بیشتری برای حضور آهن داشته اند یافت می شوند. مثلاً در چاه هایی که خوردگی آهن ناشی از لوله های حفاری بیشتر باشد یا در عملیات اسیدکاری به علت خورده شدن آهن توسط اسید، زنگهای آهن وارد مخزن شده باشند که اگر کلسیم سولفات باشد با اسید کلریدریک برطرف نمیشود باید با روش مکانیکی مثل حفاری ویا روش شیمیایی مثل کلسیت سازی استفاده میشود.یکی از راههای جلوگیری از بوجود امدن این مشکل عملیات پیش شوینده (pre flush)است چاه را قب از عملیات ورود شستشو تا یک لایه محافظ تشکیل شود.
  • رسوبات کلرید : مانند کلرید سدیم ناشی از تغییر شرایط فشار و دما در آبهایی که حاوی این رسوبات می باشند. اینگونه رسوبات با اسید کلریدریک ضعیف یا آب بر طرف می شوند.
  • chelating:این مواد قابلیت تشکیل پیوند با یون پتاسیم را دارا،پس یون پتاسیم در کلرید ها حل شده و با جریان گل و … به سطح منتقل میشوند.علاوه بر این با اسید کلریدریک ترکیب شده و خوردگی را کاهش میدهند پس محافظ جداره کمتر میخواهیم و هزینه ها کاسته میشود. ولی خود ماده کلیت ارزان قیمت و در دسترس نیست همچنین از لحاظ محیط زیستی نیز اسیب رسان است.
  • سولفات باریم (BaSO4 ): از نظر کمیت کمترین مقدار و از نظر کیفیت از سخت ترین نوع رسوبات می باشد.
  • رسوبات سیلکیا : علت به وجود آمدن این نوع رسوبات تزریق آب داغ می باشد.

 

رسوبات آلی
رسوبات عالی شامل آسفالتن، پارافین و قیر می باشند که تحت تاثیر کاهش فشار یا دما در سنگ مخزن، لوله های مشبک و یا لوله های مغزی ایجاد می شوند. این نوع از رسوبات را می توان با استفاده ازحلال های آلی بر طرف کرد.

این رسوبات تنها با حلال ها از بین میروند.

انواع رسوبات الی

۱-پارافین:در اثر کاهش دمای مخزن به زیر دمای انجماد پارافین رسوبات الی اتفاق می افتد.راه حل ان نیز یا افزایش دما و تجزیه ان است؛یا پیشگیری بوسیله سیالاتی که برای بالا امدن و جلوگیری از رسیدن بدمای انجماد پارافین استفاده نمود.

۲- اسفالتین:به کاهش ناگهانی فشار حساس کمک میکند.مثلا وقتی اسید تزریق میکنیم به گل حفاری  ویا حین سیمانکاری راه حل ان نیز استفاده از زایلین قبل و بعد از انگیزش است.

منظور از ۱و۲ این است که دارای ترکیبات متفاوت که شامل اسفالتین وپارافین است و این حلالها که ما معرفی کردیم شایدبدلیل تفاوت ترکیب اسفالتین و پارافین در چاههای خاص کارساز باشند  ونه همه چاه ها.

پس بهترین راه انجام ازمایش است .

در این راه میتوان از نرم افزار OLGAو  PVT نیز استفاده کنیم.

در پارت بعد به بقیه انواع رسوبات الی میپردازیم.