PART3-عملیات تحریک چاه (Stimulation Process)

تحریک چاه

در ادامه پارت به انواع دیگر اسید ها میپردازیم.

اسیدهای تاخیری

سرعت واکنش اسیدها را با سنگ مخزن می توان کاهش داد، این کار به طرق مختلف انجام می شود.

مثلاً افزایش ویسکوزیته اسید و ژله ای کردن آن، به این ترتیب پخش شدگی اسید بر روی سنگ سازند کاهش می یابد .

حتی اسید می تواند خود را به مناطق دورتر برساند.

راه دیگر تهیه امولسیونی از اسید و نفت خام است .

در این صورت هنگامی واکنش رخ می دهد که قطره اسید با سنگ سازند در تماس قرار گیرد.

هر کدام از این روشها نکات منفی خاص خود را دارد، مثلاً ژله ای کردن باعث افزایش فشار تزریق می گردد.

نکته عملیات تحریک چاه:

از تمامی سیستم های اسیدی گفته شده در بالا به جز سیستم هیدروکلریک-هیدروفلوریک و فرمیک-هیدروفلوریک برای سنگ های کربناته استفاده می شود .

تنها این دو سیستم برای ماسه سنگ ها استفاده می شوند.

توان انحلال جرمی (β) 

طبق تعریف توان انحلال جرمی عبارت است از نسبت جرم سنگ حل شده به جرم اسید مورد استفاده.

واکنش سنگ آهک و اسید هیدروکلریک:

واکنش دولومیت و اسید هیدروکلریک:

که در روابط بالا:

در ادامه به توان انحلال حجمی و روابط و جداول مربوط به ان میپردازیم.