سخنرانان ویژه

همه سخنرانان

خانم سلطنت روایی

خانم سلطنت روایی

عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای-دانشکده شریعتی

دکتر تورج مجیبی

دکتر تورج مجیبی

دانشیار گروه مدیریت دولتی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

دکتر پروانه سلاطین

دکتر پروانه سلاطین

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

دکتر احد رضاییان

دکتر احد رضاییان

عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران

دکتر عطاءالله ابطحی

دکتر عطاءالله ابطحی

استاد رسانه و فناوری اطلاعات؛ دانشکده مدیریت و اقتصاد ؛ دانشگاه علوم و تحقیقات