spring mvc

spring mvc

 

MVC اسپرینگ یک فریمورک جاوا(java) است که برای ساخت برنامه های کاربردی تحت وب مورد استفاده قرار می گیرد و از الگو طراحی model-view-controller پیروی می کند. MVC تمام ویژگی های اولیه یک فریمورک هسته اسپرینگ مانند وارونگی کنترل(IOC) و تزریق وابستگی را پیاده سازی می کند.

MVC اسپرینگ یک راه حل ظریف برای استفاده از MVC در فریمورک اسپرینگ با کمک DispatcherServlet ارائه کرده است. در اینجا، DispatcherServlet یک کلاس است که درخواست ورودی را دریافت می کند و ان را به منبع درست مانند کنترلرها (controllers)، مدل ها(models) و منظرها (views) نگاشت می کند.

مدل (model) :

یک مدل شامل داده های یک برنامه کاربردی است. داده می تواند یک شی تنها و یا مجموعه ای از اشیا باشد.

کنترلر(controller) :

یک کنترلر شامل business logic یک برنامه کاربردی است. در اینجا از نماد @Controller برای مشخص کردن یک کلاس به عنوان کنترلر استفاده می شود.

منظر(view) :

یک منظر ارائه دهنده اطلاعات ارائه شده در یک قالب خاص است. به طور کلی، از JSP+JSTL برای ایجاد یک صفحه منظر (view page) استفاده می شود. اگرچه اسپرینگ از سایر تکنولوژی های منظر مانند Apache Velocity ، Thymeleaf و FreeMarker پشتیبانی می کند.

مزیت های فریمورک MVC اسپرینگ

 

برخی از مزیت های MVC اسپرینگ را با هم می بینیم :

  • وظایف مجزا – MVC اسپرینگ هر وظیفه را مجزا می کند به طوری که شی مدل(model object)، کنترلر، شی دستور(command object)، تصمیم گیرنده منظر(view resolver)،DispatcherServlet ، اعتبار سنج(validator) و غیره می تواند توسط یک شی معین انجام شوند.
  • سبک بودن – از یک servlet container سبک برای توسعه و استقرار برنامه کاربردی شما استفاده می کند.
  • پیکربندی قدرتمند – یک پیکربندی مقاوم شامل ارجاع آسان به متون، مانند از کنترلر های وب به اشیای business و اعتبار سنج ها، برای فریمورک و کلاس های برنامه کاربردی ارائه می کند.
  • توسعه سریع – MVC اسپرینگ توسعه سریع و موازی را تسهیل می کند.
  • کد business قابل استفاده مجدد – به ما این امکان را می دهد تا به جای ایجاد اشیا جدید، از اشیای business موجود استفاده کنیم.
  • تست آسان – در اسپرینگ عموما برای تزریق داده تست با استفاده از متد setter ،کلاس های JavaBeans ایجاد می کنیم.
  • نگاشت انعطاف پذیر – نماد های خاصی برای هدایت آسان صفحه ارائه می کند.