افسانه‌های استراتژی؛ شماره ۲: استراتژی معادل برنامه‌ریزی است.

استراتژی برخلاف برنامه‌ریزی، به گمانه‌زنی و پیش‌بینی آینده و انتظارات متکی نیست؛ به‌همین‌دلیل، مسیر حرکت سازمان را بهتر مشخص می‌کند.