افسانه‌های استراتژی؛ شماره ۷: استراتژی را مشاوران تنظیم می‌کنند.

مشاوران کسب‌وکار مدعی هستند به‌‌دلیل تجربه‌ای که از همکاری با شرکت‌های متعدد به‌دست آورده‌اند، متخصص‌ترین افراد درزمینه‌ی تنظیم استراتژی هستند؛ اما این موضوع صحت ندارد.

 

 

ipcce.ir