عکاسی صنعتی

همایش بین الملل نقش مشاوره در راهبرد مدیریتتوسعه رشد اقتصادی و صنعتی                                 عکاسی صنعتی چیست و چرا هر کسب و کاری به آن

ادامه مطلب

مدیریت ساخت چیست؟

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت-گروه مدیریت بازرگانی: مدیریت ساخت چیست؟ مدیریت ساخت عبارت است از دانش برنامه ریزی ، هماهنگی و

ادامه مطلب

مشاوره چیست؟

 تعریف مشاوره : در تعریف مشاوره باید گفت که مشاوره فرآیندی تخصصی بین مراجع و مشاور است که از طریق آن مراجع با کمک مشاور به بررسی و تحلیل مشکلش

ادامه مطلب

افسانه‌های استراتژی شماره ۴: استراتژی باید در سطوح بالا تنظیم شود.

همان‌طور که در قسمت‌های قبل گفتیم، حوزه‌ی استراتژی، از باورهای نادرست متعددی آسیب‌ دیده است. این باورهای نادرست، که به‌علت فراگیر بودن در سطوح

ادامه مطلب

افسانه‌های استراتژی؛ شماره ۲: استراتژی معادل برنامه‌ریزی است.

استراتژی دوران ناخوشایندی تجربه می‌کند. در این دنیای بی‌ثبات، نامطمئن، پیچیده و مبهم (جهان VUCA)، بارها پرسیده می‌شود استراتژی باید چگونه به‌نظر

ادامه مطلب

افسانه‌های استراتژی؛ شماره یک: استراتژی حول محور جنگ طراحی می‌شود.

تاریخچه‌ی استراتژی کسب‌وکار با جنگ و میدان نبرد ارتباطی ندارد و این تشبیه نه در بازار رقابتی و نه در سازمان‌های موفق صادق نیست.   استراتژی

ادامه مطلب