طرح ملی مشاوره صنعت و مدیریت

مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت به عنوان یکی از طرح‌های ملی از سوی پردیس فناوری کیش است که اکنون این موسسه تصمیم دارد متخصصان دانشگاهی و حرفه‌ای را در

ادامه مطلب

نقش و اهمیت شیوه های مدیریت نوین در اداره بیمارستانها

نقش و اهمیت شیوه های مدیریت نوین در اداره بیمارستانها و  اثر آن در مصرف بهینه آنچه در دنیای امروز و در بخش سلامت با آن مواجهیم و سازمان بهداشت

ادامه مطلب