طراحی تمرین تیم فوتبال

تمرین (اصول) ⚽️ مربیان مدارس فوتبال پیش از آموزش اجرایی هر تکنیک مقدماتی فوتبال، می‌بایست اصولی را در تمرین رعایت نمایند که در فهم و یادگیری بچه

ادامه مطلب

روش های ساخت فیبرنوری

انواع روش هاي ساخت فيبر نوري را به صورت تئوري همراه با شکل مورد نظر معرفي شده که اين مقاله بسيار کوتاه وجذاب باهمکاري پرديس فناوري کيش در

ادامه مطلب

مناطق آزاد تجاری ایران

ایجاد مناطق آزاد، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. در ایران هم شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری به

ادامه مطلب