دوره آموزشي حقوق فوتبال

سرفصل دوره حقوق فوتبال کلیات تاریخچه ، تعاریف و منابع حقوق ورزش ، نهادهای حاکم ، مقررات حاکم انعقاد قرارداد ، مذاکره و پیش قرارداد ، انواع

ادامه مطلب