لزوم نیاز به مشاور در سرمایه گذاری

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _ گروه مشاورین و متخصصین صنعت برای دستیابی به موفقیت باید از دانش افراد متخصص در زمینه

ادامه مطلب

نقش مشاور اقتصاد در پیشرفت کسب و کار

پردیس فناوری کیش _ طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مشاوران و متخصصین صنعت بازار ايران با وجود فراز و نشیبهای بسیار، اما با ورود رقبای

ادامه مطلب

ویژگی های معماری ایرانی و اسلامی

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه هنر و معماری ویژگی های معماری ایرانی و آثار معماری اسلامی در جهان تاریخ معماری ایرانی

ادامه مطلب

تفاوت معماری داخلی با دکوراسیون داخلی

به بیان ساده تر، طراحی داخلی بیشتر مربوط به جنبه هنری ساختمان می باشد و معماری داخلی بیشتر با علم آن ارتباط دارد.

ادامه مطلب

مفهوم مدیریت مالی

مدیریت اثربخش و کارا پول (وجوه/منابع مالی) به منظور دست یابی به اهداف سازمان را مدیریت مالی گویند.

ادامه مطلب

تعریف حسابداری سبز

نتيجه گيري: متغيرهاي تاثيرگذار بر افشاء زيست محيطي به فراخور کمي و کيفي بودن و نيز سطح اهميت آن در صورت هاي مالي و يا يادداشت هاي همراه صورت هاي

ادامه مطلب

همایش نقش علوم انسانی در توسعه پایدار

همایش نقش علوم انسانی در توسعه پایدار موضوع توسعه پایدار (  sustainable Development) مفهومی است که به همه ابعاد زندگی بشری از گذشته تاکنون

ادامه مطلب