علم زمین شناسی چیست؟

زمین شناسی دانش سیاره زمین است ودرباره منشا مواد و اشکال موجود بر آن صحبت می‌کند. گذشته این سیاره وفرایندهایی که برروی آن رخ داده یا درحال رخ

ادامه مطلب

خودروسازان بزرگ ۸۰ هزار کارگر را اخراج می‌کنند

به گزارش عصر شهروند، تغییر استراتژی خودروسازان به سمت خودروهای الکتریکی و خودران و استفاده بیشتر از روبات‌ها در بخش های تولیدی باعث شده است تا

ادامه مطلب

بوم شناسی

واژه بوم شناسی(اكولوژی) برای اولین با توسط ارنست هاكل زیست شناس و فیلسوف آلمانی وارد مباحث علمی گردید.وی بوم شناسی را همبستگی متقابل بین موجود

ادامه مطلب

تجارت بین الملل ایران

تجارت میان دولت ها و ملت ها، همواره یکی از شاخص های پیشرفت و توسعه داخلی برای کشورها بوده است. صادرات تولیدات داخلی موجب ارتقای سطح زندگی، تقویت

ادامه مطلب