اولین کارگاه آنلاین اینترنت اشیا

کیش تک برگزار می کند: کیش تک پیشرو در آموزش: اولین کارگاه آنلاین اینترنت اشیا مطابق سر فصل بنیاد IEEE چکیده مطالب کارگاه: ۱-مفاهمیم،کاربرد

ادامه مطلب

کارگاه تخصصی IOT (اینترنت اشیا)

Internet of Things به اختصار IOT و یا همان اینترنت اشیا چیز جدید و نا آشنایی نیست،مفهوم اینترنت اشیا اتصال دستگاه های مختلف به یکدیگر از طریق

ادامه مطلب