تعریف سرمایه چیست؟

تعریف سرمایه چیست؟ پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی سرمایه یک اصطلاح گسترده است که شامل هر نوع از دارایی های مالی یا ارزش دارایی های مالی

ادامه مطلب

بدهی در حسابداری چیست ؟

بدهی در حسابداری چیست ؟ پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی بدهی (Liability) در حسابداری به معنای میزان پولی است که یک شرکت میبایست به شرکت

ادامه مطلب