کاربردهاي هوش مصنوعي

پرديس فناوري کيش _ طرح ملي مشاوره متخصصين صنعت و مديريت تقديم مي کند.هوش مشخصه ای است که معیار آن هوش انسان می باشد که درصنایع پزشکی ، صنایع

ادامه مطلب