فاصله سنج ليزري چيست؟

پرديس فناوري کيش تقديم ميکند _ با استفاده ازليزر ميتوان فاصله را با هزينه کمتر و صرف وقت کمتر محاسبه کرد که ازجمله کاربرد آن مي توان به اندازه

ادامه مطلب

روش های ساخت فیبرنوری

انواع روش هاي ساخت فيبر نوري را به صورت تئوري همراه با شکل مورد نظر معرفي شده که اين مقاله بسيار کوتاه وجذاب باهمکاري پرديس فناوري کيش در

ادامه مطلب