گردشگری دریایی

گردشگری دریایی یکی از صنایع دریایی روبه رشد در جهان است که در بسیاری از کشورهای جهان به آن توجه بسیار می‌شود. تورهای دریایی، ورزش‌ها و تفریحات

ادامه مطلب

گردشگری ورزشی چیست؟

گردشگری ورزشی به سفرهایی گفته می‌شود که تماشای یک مسابقه‌ی ورزشی یا شرکت در چنین مسابقاتی را در بر می‌گیرد. گردشگری ورزشی یکی از زیرمجموعه‌های

ادامه مطلب

گردشگری کشورهای اروپایی

سفر به اروپا برای ایرانیان و حتی دیگر مردم کشورها دارای جذابیت بسیاری است.یکی از جذاب ترین کشورهای اروپایی فرانسه است که یکی از زیبا ترین و گران

ادامه مطلب