ازئوتروپ چیست؟

ازئوتروپ ترکیبی از مایعات است که ترکیب و نقطه جوش آن را در حین تقطیر حفظ می کند. همچنین به عنوان مخلوط اززوتروپیک یا مخلوط نقطه جوش ثابت شناخته

ادامه مطلب