گرامیداشت هفته پژوهش

گرامیداشت هفته پژوهش: برنامه ها رویدادها پردیس فناوری کیش_ طرح متخصصین صنعت و مدیریت_ گروه خبری: علمی و فرهنگی ضمن تبریک هفته پژوهش، به اطلاع

ادامه مطلب