صنعت آسانسور

اندازه بازار آسانسور در سال 2021 از 99.3 میلیارد دلار فراتر رفت و از سال 2022 تا 2028 بیش از 3 درصد CAGR را شاهد خواهیم بود. افزایش فعالیت های

ادامه مطلب