نفت شیل (Shail oil )

نفت شیل (Shail oil )   مقدمه نفت شیل، نفت نا متعارفی است که از گرما کافت (Pyrolysis) ،هیدروژنه کردن و انحلال گرمایی خرده سنگهاي نفتزا (شیل

ادامه مطلب