قوانین اصول و فنون مذاکره را بدانیم

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _گروه گردشگری

 

اصول و فنون مذاکره و ترفندهای آن

تعریف مذاکره | مذاکره چیست؟

حداقل دو طرف در آن درگیر هستند. این دو طرف ممکن است دو فرد، دو گروه یا دو سازمان باشند.

بین خواسته ها و نیازهای این دو (یا چند طرف) تعارض وجود دارد.

دو یا چند طرف درگیر در مذاکره، بر اساس انتخاب خود و نه به اجبار با یکدیگر مذاکره می‌کنند.

کسانی که درگیر مذاکره می‌شوند برای “داد و ستد” که زیربنای مفهوم مذاکره است،‌ آماده‌اند.

 

۶ قانون در مذاکره

به زبان بدن توجه کن

نشستن بر روی لبه صندلی ما را مشتاق تر نشان می دهد

زمانی که ما کاملاً تکیه نمی دهیم و کمرمان با صندلی فاصله دارد.

و بدنمان متمایل به جلو می باشد.

Image result for ‫زبان بدن‬‎

 

تعیین اهداف در پیشبرد

بدون دانستن آنچه می خواهید قبل از رفتن به یک مذاکره، شما به طرف مخالف اجازه می دهید اهداف شما را تعریف کند

ما باید با دانش کامل به یک مذاکره وارد شویم.

تمام اطلاعات را کسب نمائیم

قبل از ورود به جلسه مذاکره تجسم سازی نمائیم

آماده بودن برای راه رفتن دور

اگر چیزی وجود دارد که در ما هیجان ایجاد می کند یا یا به نظر می رسد که نمی توانیم در صفحه ای مشابه کلمه ای وجود دارد که عطف به آن شده، پیشنهاد زمان استراحت بدهیم

زمانی که ما گیج شده ایم باید تقاضای آنتراک نموده

استراحتی کرده و مسلط به جلسه مذاکره برگردیم.

نباید اجازه ورود احساس به مذاکره شویم.

بیشتر از صحبت کردن گوش دهید

در گیری کمتر ما، احتمال اشتباه کردن و ارائه اطالاعات دیگر افراد را بیشتر می کند در غیر این صورت گارد گیری می کنند

باید شنونده خوبی باشیم.

با صحبت کردن امکان امتیاز دادن فراوان می شود.

مذاکره در فرد

ایمیل از رویارویی مستقیم و نیاز به زمان بیشتر جاوگیری می کند و به افراد اجازه می دهد به سادگی واکنشی قوی بدهند

همچنین، قضاوت تن صدا هنگام صحبت کردن چهره به چهره سخت تر است

باید به اشکال صورت و رفتار دقت نمائیم

تن صدا بسیار مهم و حیاتی می باشد

ما به عنوان یک مذاکره کننده موفق باید بر روی تن صدا و اشکال صورت تسلط کافی داشته باشیم.

سعی کنید موضوعات دیگران را بفهمید

اغلب اهداف شخص دیگر متقابل با ما نیست، ما قادر خواهیم بود یفهمیم که آنها چه می خواهند بنابر این احساس پیروزی خواهند کرد

باید با دانش کافی پای به جلسه مذاکره بگذاریم

طرف مقابل را بطور کامل آنالیز نمائیم

بدانیم خواسته اش چه می باشد

تمام این موارد باید قبل از شروع جلسه مذاکره اتفاق بیافتد

Related image