اقتصاد گردشگری در ایران

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه گردشگری مدیریت بازاریابی وخدمات مالی

صنعت گردشگری یکی از مهمترین و با ظرفیتترین زمینههای تولید ثروت و افزایش درآمد و در کنار آن بهبود معیارهای اقتصادی است. این صنعت در زمینه اشتغال و ارزآوری و افزایش درآمد نقش حائز اهمیتی دارد

صنعت گردشگری در ایران دارای مزیت نسبی بسیار بالایی است که در صورت دستیابی به جایگاه شایسته خویش میتواند به رشد اقتصادی، بهبود اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی و موارد بسیار دیگری منجر شود. بررسی مشکلات و دشواریها و محدودیتهای این صنعت در بحث راهیابی به توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی نقش بسیار مهم و درخور توجهی دارد

Image result for ‫اقتصاد گردشگری در ایران‬‎

صنعت گردشگری صنعتی است چند کاره در دهه های اخیر به عنوان یک منبع برای توسعه پایدار مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است اثرات اقتصادی گردشگری دردهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است که از جمله این اثرات می توان به کسب درآمد ارزی ، افزایش درآمد ملی جامعه میزبان ، افزایش درآمد دولت ، افزایش سرمایه گذاری ، توزیع مجدد ثروتهای بین المللی ، افزایش اشتغال نیروی کار ، توسعه صنایع دستی و کالاهای محلی را نام برد

Image result for ‫اقتصاد گردشگری در ایران‬‎

صنعت گردشگری صنعتی است چند کاره در دهه های اخیر به عنوان یک منبع برای توسعه پایدار مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است اثرات اقتصادی گردشگری دردهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است که از جمله این اثرات می توان به کسب درآمد ارزی ، افزایش درآمد ملی جامعه میزبان ، افزایش درآمد دولت ، افزایش سرمایه گذاری ، توزیع مجدد ثروتهای بین المللی ، افزایش اشتغال نیروی کار ، توسعه صنایع دستی و کالاهای محلی را نام برد

کشور ایران از نظر دارا بودن جاذبه های گردشگری در ردیف ده کشور اول جهان قرار دارد. و دارای جاذبه های متنوع و منحصر به فرد تاریخی، مذهبی، فرهنگی، طبیعی و… است که می تواند برای خارجیان دیدنی باشد و عده زیادی را برای بازدید از این آثار روانه کشور کند که باید برای توسعه گردشگری مورد توجه قرار گیرند از طرفی موانعی نیز در راه توسعه گردشگری وجود دارد که ، ضعف شدید تبلیغات داخلی و خارجی ، تعدد مراکز تصمیم گیری و کمبود امکانات حمل و نقل و اقامتی را می توان ذکر کرد که باید در رفع آنها کوشش شود .

با مقایسه بین درآمدهای گردشگری ایران و جهان ملاحظه می شود که سهم ایران از این درآمدها تنها یک درصد است و این امر خالی از آن است که در برنامه های عمرانی و توسعه کشور به گردشگری توجه گردشگران وارد شده به کشور وایرانیان  خارج شده از کشور نشان می دهد که تراز درآمد این بخش رقم زیادی کسری دارد و درآمد های گردشگری حتی نیمی از هزینه های آن را پوشش نمی دهد.

Image result for ‫اقتصاد گردشگری در ایران‬‎

سهم گردشگری در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی

با توجه به گستره فعالیت­ های صنعت گردشگری در سایر حوزه­ های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی، این صنعت می ­تواند به عنوان یکی از مؤثرترین بخش­ ها در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند؛ چرا که صنعت گردشگری، فرصت تولید، ایجاد اشتغال، فقرزدایی و درآمدزایی را برای کشورها به همراه دارد. در واقع، از آنجا که گردشگری به سه شیوه مستقیم، غیر مستقیم و القایی در شاخص ­های کلان اقتصادی تأثیر می­ گذارد، اگر از ظرفیت ­ها و فرصت ­های بی­شماری که در این صنعت وجود دارد به خوبی استفاده شود، حجم بالایی از درآمدهای کشور را می ­توان از این صنعت تأمین کرد

Image result for ‫اقتصاد گردشگری در ایران‬‎