web service چیست ؟

web service چیست ؟

وب سرویس یک نوع رابط برنامه نویسی است که بر بستر وب پیاده سازی می شود. این رابط ها با استفاده از پروتکل های استاندارد مانند http، توابع و مکانیزم های مختلفی در اختیار ما قرار می دهند تا بتوانیم به تبادل اطلاعات در بین سیستم های مختلف بپردازیم. به عبارتی دیگر این رابط ها ارتباط میان نرم افزار با نرم افزار و کلاینت با نرم افزار را امکان پذیر می کند.

وب سرویس مانند پلی ارتباطی است که به منظور تبادل اطلاعات میان نرم افزارهای مختلف توسط سازمان W3C توسعه یافته است. این رابط ها می توانند بدون وابستگی و پیش نیازی خاص بر روی سیستم عامل ها و زبان های برنامه نویسی مختلف، عملکردی یکسان داشته باشند. بنابراین به صورت کلی می توان کاربردها و ویژگی های آن ها را به صورت زیر در نظر گرفت :

  • وابسته نبودن به سیستم عامل
  • وابسته نبودن به زبان های برنامه نویسی
  • آسان کردن ارتباط میان بخش های نرم افزاری مختلف
  • آسان کردن ارتباط میان نرم افزار با کلاینت
  • یکپارچه سازی اطلاعات در میان پلتفرم های مختلف

استانداردهای مورد استفاده در وب سرویس ها

هدف اصلی وب سرویس ها ایجاد راه ارتباطی میان سرور و کلاینت بر اساس استانداردهای مشخص است. برای اینکه این رابط ها، عملکردی یکسان در سیستم های مختلف داشته باشند، باید از این استانداردها پیروی کنند. این رابط ها از پروتکل های استاندارد پرکاربرد در دنیای وب پیروی می کنند. این پروتکل ها عبارتند از :

XML(Extensible Markup Language) : زبان XML نوعی زبان نشانه گذاری قابل گسترش است. از این زبان به منظور انتقال اطلاعات به صورت متن در بین وب سرویس ها استفاده می شود.

SOAP (Simple Object Access Protocol): روشی برای انتقال اطلاعات در وب سرویس ها است که از استانداردهای زیادی پیروی می کند. این پروتکل برای انتقال اطلاعات با سطح امنیتی بالا مناسب است و کاملا قابل اطمینان می باشد. پیاده سازی وب سرویس های مبتنی بر پروتکل SOAP ازپیچیدگی بیشتری برخوردارند. استفاده از این پروتکل در سرویس های توزیع شده   (distributed systems) کاربرد بیشتری دارد.

WSDL (Web Service Description Language) : به منظور استاندارد سازی انتقال اطلاعات در وب سرویس ها ایجاد و توسعه داده شد. همه رابط هایی که از این استاندارد استفاده می کنند، دارای یک فایل XML هستند که در آن روش به کارگیری این پروتکل شرح داده شده است. این استاندارد روش ارتباط بین وب سرویس و کلاینت را مشخص می‌ کند.

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) :  این استاندارد امکان معرفی و ثبت وب سرویس ها را برای برنامه نویسان و شرکت ها فراهم می کند. این پروتکل یک فایل XML است که وب سرویس ها به منظور اتصال به یکدیگر از طریق آن تعیین مکان می شوند.