اصول مدیریت چیست؟

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت

ایجاد محیطی مناسب و موثر برای کسانی که برای دستیابی به اهداف سازمان سخت تلاش می کنند. مدیریت یعنی بکار گرفتن هماهنگ علم و هنر در راستای رسیدن به هدف. مدیریت بدون علم و دانایی و بدون هنر و خلاقیت ناقص است.

مدیر:

مدیر خوب کسی است که در هر شرایطی و با هر سختی در کسب و کار خود بتواند مدیریت کارکنان و زیردست های خود را در دست داشته باشد. مدیریت یعنی فعالیتی که دارای هدف باشد. علم یعنی دانستن و هنر یعنی توانستن. تصور عمیق ما از آینده خوب و موفق و پیدا کردن راه چاره برای رسیدن به اهداف را مدیریت می نامند. مدیریت به معنای تصمیم گیری برای کاری که قرار است انجام شود می باشد.

 

Related image

۱۰ اصل مهم در مدیریت:

۱-قسیم کار مناسب، به منظور یک مسئولیت ویژه برای هریک از کارمندان.
۲-اطلاع رسانی دقیق درمورد قوانین و مقررات موجود در سازمان به کارمندان.
۳-تیم پروژه فقط و فقط از یک نفر دستورالعمل گرفته و آن را اجرایی کند و هر گروه بصورت جداگانه یک رئیس داشته باشد.
۴-اطمینان کامل از پیشروی درست اعضای سازمان در یک راستا و برای یک هدف.
۵-اطمینان از وجود منافع مشترک برای سازمان در بین کارکنان هر گروه.
۶-اطمینان از وجود پاداش مناسب برای اعضای سازمان.
۷-آگاهی از تصمیم گیری های مدیران گروه های زیر مجموعه شرکت.
۸-ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان.
۹-تشویق کارکنان به داشتن خلاقیت و انگیزه در کار.
۱۰-تقویت روحیه ی تیم پروژه و تلاش برای هماهنگی و انسجام گروه.

Image result for ‫مدیریت.‬‎

 • اصول مدیریت سه بخش کلی و اساسی دارد:
 • برنامه ریزی
 • سازماندهی
 • هدایت و کنترل

Related image

 • تعریف برنامه ریزی:
 • برنامه ریزی برای اهداف سازمان
 • ابزاری موثر برای عملکرد بهتر در کار
 • مشاهده سرعت رشد در سازمان با استفاده از این روش
 • تعریف سازماندهی:
 • در چه زمانی تصمیمات گرفته شوند
 • تعریف فعالیت های ضروری در سازمان
 • تعریف وظایف هر شخص در سازمان
 • تقسیم کار بین کارکنان برای نظم دهی وظایف
 • تعریف رهبری:
 • ایجاد انگیزه در کارکنان برای انجام بهتر وظایف ، مشاهده سود بیشتر در سازمان و افزایش بهره وری
 • هنر نفوذ مدیر یا سرپرست بر کارکنان بصورتی که آنها برای انجام کارها و به اتمام رساندنشان داوطلب شوند
 • کلمه ی رهبری با نفوذ بر دیگران معنا پیدا می کند و تکه ای از پازل مدیریت می باشد
 • رهبری مانند ۳ اصل دیگر ک شامل: برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل می شوند جزو وظایف مهم مدیران سازمان است
 • ویژگی های مدیران خلاق:
 • کنترل و مدیریت ریسک
 • کنجکاو
 • مدیریت جسورانه
 • استفاده از فرصت ها
 • حفظ رویکرد استراتژیک

هرچه مدیر یک سازمان خلاق تر و در کار عملکرد بهتری داشته باشد به کارکنان این انگیزه را می دهد تا بهره وری بیشتر و اشتباه کمتری داشته باشند.