مشاوره صنعتی چیست؟

 گستردگی روزانه علم و دانش در جوامع امروزی ، بخصوص تکنیک های مشاوره و روانشناسی و قدرت نفوذ این عرصه در زمینه های مختف باعث تغییرات زیادی در شکل و ساختارهای محیطی اجتماعی پدید آورد.

مشاوره صنعتی به مطالعه محیط اجتماع کاری و نوع رفتار افراد می پردازد . مشاوران صنعتی معمولا به آموزش و پژوهش هایی در زمینه افزایش کارایی افراد در محیط کار ، برگزیدن و جذب نیروی مناسب برای کار های بخصوص و … می پردازند.

مشاوران صنعتی در سازمان ها ، حیطه گسترده ای را در بر میگیرند پس قابلیت این را دارند که در بسترهای مختلفی فعالیت کنند.

 

 

مشاوره صنعتی چیست : عده ای از روانشناسان زمینه صنعت ، در سازمان های خصوصی اقدام به فعالیت می کنند و به مسائل مختلفی مانند میزان بهره وری کارکنان ، آموزش افراد درون سازمان ، ارزیابی منابع انسانی و افراد می پردازند.

برخی دیگر از روانشناسان صنعتی در بخش ها پژوهشی و دانشگاهی مشغول به فعالیت میشوند و برخی دیگر نیز در حوزه های تخصصی روانشناسی فعالیت میکنند.

هدف مشاوران صنعتی افزایش بهره وری سازمان ها و افزایش کارایی کارکنان می باشد که با اجرای سیاست های مختلفی مانند تبعیض قائل نشدن میان کارکنان در محیط کار کمک می کنند.

همچنین شرکت ها و سازمان ها از تجارب و مهارت های تخصصی مشاوران صنعتی در زمینه های مختلفی مانند طرح های عملیاتی ، تجزیه و تحلیل ، ارزیابی تولید ، بازاریابی ، بررسی امارها و … استفاده می کنند.

 

سازمان های صنعتی و تولیدی در عصر حاضر بدون مشاوران صنعتی دارای مشکلات متعددی می شوند و در تمامی مراحل از مقدمه شروع کار ، تا پایان تولید ، بازایابی و فروش نیازمند مشاوره افراد متخصص می باشند تا دچار بحران نشوند.