برای جذب بهترین استعدادها به برند کارفرما نیاز داریم

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت:

برند کارفرما درکنار هویت برند اصلی کسب‌وکار اهمیت زیادی دارد و پیشرفت صحیح در آن موجب جذب بهترین نیروها در گروه می‌شود.